1. Elektrifikovaný
  2. Elektrické na palivové články
  3. Vodík

Podrobnosti o vodíkovom pohone

Vozidlá Toyota na vodíkový pohon, ktorý bol pôvodne vyvinutý pre kozmické lode, predstavujú ďalšiu generáciu elektrického pohonu. Vodíkové palivové články nevyužívajú spaľovanie fosílnych palív, ale chemickú reakciu prostredníctvom špičkových technológií, vďaka čomu sú lepšie pre životné prostredie. Výsledkom je impozantný výkon a skvelá efektivita.

Čo je vodík a odkiaľ pochádza?

Vodík je najrozšírenejší chemický prvok vo vesmíre. Nachádza sa takmer vo všetkom, je to bezfarebný a netoxický plyn bez zápachu, ktorý sa dá dlhodobo skladovať.

Vodík sa najčastejšie prirodzene vyskytuje vo vode a biomase. Možno ho extrahovať elektrolýzou využitím obnoviteľných zdrojov, napríklad solárnej alebo vodnej energie. Preto Toyota verí, že vodík je dokonalým riešením energetickej kontinuity.

Kde všade sa využíva vodík?

Od pohonu teplovzdušných balónov až po výrobu hnojív a raketového paliva – vodík je využiteľný v množstve rôznych priemyselných odvetví. Motory s vodíkovými palivovými článkami sú čoraz populárnejšie ako zdroje energie s nulovými emisiami. Využívajú vodík, ktorý sa vyrába z vody a po oxidácii je z neho znova voda.

 

Aké plány má Toyota s vodíkom?

Woven City od Toyoty – prototyp mesta na úpätí hory Fuji – smerujúci k svetu poháňanému vodíkom, ponúkne plne prepojený ekosystém poháňaný výlučne vodíkovými palivovými článkami. Toyota sa zaviazala chrániť globálne životné prostredie pre ďalšie generácie a posunúť sa nad rámec nulového vplyvu – od vodíkom vykurovaných domácností až po Toyotu Mirai na vodíkový pohon.